Monday, 18 August 2014

Geen hypotheekrenteaftrek voor Franse woning in aanbouw

mr. A.J.M.  Arends - NTFR2014-2013

In 2008 heeft belanghebbende in de woning te A in Nederland haar hoofdverblijf. In 2007 had zij in Frankrijk een stuk bouwgrond gekocht om daarop een woning te realiseren. De bouw is in 2009 gestart. De woning bestaat uit drie gedeelten. Het eerste deel is opgeleverd in 2010, het tweede in 2011 en de hoofdwoning in 2012. Eind 2008 is de woning in Nederland te koop aangeboden. De woning is thans nog steeds niet verkocht maar verhuurd. De Franse woning is door belanghebbende gefinancierd met een lening bij een Franse bank. In het onderhavige jaar (2008) heeft zij de rente en kosten van deze lening van € 6.844 op de voet van de eigenwoningregeling in aftrek gebracht. Dat is door de inspecteur niet geaccepteerd. Volgens het hof is dat terecht. Er is volgens het hof weliswaar sprake van een eigen woning in aanbouw, maar het hof acht door belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat de Franse woning in aanbouw uitsluitend bestemd is haar in 2008, dan wel in 2009 of 2010, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking te staan. Een door belanghebbende in hoger beroep gedaan bewijsaanbod op dit vlak is door het hof als ‘tardief’ gepasseerd. (Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment