Wednesday, 9 July 2014

Wat heeft de KB Lux-procedure in al die jaren opgeleverd?

Mw. mr. P. de Haas - Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2014/04  

Het is inmiddels ruim twaalf jaar geleden: in oktober 2001 werd bekend dat de Belastingdienst een onderzoek was gestart naar Nederlandse ingezetenen die in het buitenland een bankrekening aanhielden of hadden aangehouden, waarbij het vermoeden bestond dat de inkomsten en het vermogen niet in de aangiften waren betrokken. Dit projectmatige onderzoek kreeg de naam Rekeningenproject en bleek te zijn opgezet nadat de Nederlandse autoriteiten via spontane gegevensuitwisseling in oktober 2000 informatie hadden verkregen van de Belgische autoriteiten. Het ging daarbij om microfiches van de Kredietbank Luxemburg.

Nadat via een persbericht in januari 2002 nog de mogelijkheid werd geboden om tot ‘inkeer’ te komen, volgden een maand later de eerste huisbezoeken en aanschrijvingen van vermeende rekeninghouders. Na deze huisbezoeken en aanschrijvingen konden drie groepen van belastingplichtigen worden onderscheiden: (i) de bekenners, (ii) de ontkenners en (iii) de weigeraars. Zoals De Borst in 2011 al schreef, lijkt er in dit project welbewust voor te zijn gekozen ten aanzien van de eerste groep een aantal rechtsvragen als eerste uit te procederen om daarmee ook de lijnen uit te zetten voor de andere twee groepen.

No comments:

Post a Comment