Wednesday, 9 July 2014

Rentebestanddeel in canon is volgens A-G Niessen aftrekbaar ondanks constructie

mr. A.J.M.  Arends - NTFR2014-1711

Belanghebbende heeft aan de bank de bloot eigendom (volle eigendom minus erfpachtrecht en opstalrecht) verkocht van de grond waarop zijn eigen woning is gelegen. Hierbij verplichtte belanghebbende zich om maandelijks aan de bank een erfpachtcanon te voldoen dat gedurende de eerste tien jaar afgerond € 100.000 per jaar bedraagt en daarna eeuwigdurend afgerond € 20.000 per jaar. Onder meer na verloop van tien jaar heeft de bank een recht tot verkoop van de grond aan belanghebbende tegen contractueel vastgelegde prijzen startend op € 880.000 in de eerste maand van jaar 1, aflopend tot ongeveer € 300.000 na tien jaar en daarna constant. In geschil is of belanghebbende de betaalde erfpachtcanons in aanmerking mag nemen als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in art. 3.120, lid 1, onderdeel b (tekst voor de jaren 2005-2007) Wet IB 2001 en, zo ja, tot welk bedrag. Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord. Het hof zag aanleiding om de gecreëerde situatie te kwalificeren als een annuïteitenlening, zodat ten hoogste het rentebestanddeel in iedere erfpachtcanon aftrekbaar is te achten. Omdat de koopsom van de blote eigendom niet is aangewend ter verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning, dan wel belanghebbende dit niet aannemelijk heeft gemaakt, achtte het hof echter ook het rentebestanddeel in de betaalde erfpachtcanons niet aftrekbaar.

No comments:

Post a Comment