Wednesday, 2 April 2014

Tour d’horizon fiscaal strafrecht anno 2013

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2014/02 - Prof.mr. G.J.M.E. de Bont &
Mr. J.M. Sitsen


De afgelopen tijd volgde het ene nieuwsbericht over belastingontwijking/belastingontduiking het andere op. Wat daarbij opvalt, is dat er geen onderscheid meer lijkt te worden gemaakt tussen ontwijking en ontduiking, terwijl de definities van deze begrippen strafrechtelijk toch bijzonder grote verschillen laten zien. Zo begon het jaar 2013 met het op 6 december 2012 gepresenteerde actieplan van de Europese Commissie voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de Europese Unie (EU) (aanpak van agressieve ‘tax planning’ en belastingparadijzen). De OESO en de Europese Commissie willen beide belastingontduiking via brievenbusfirma’s aanpakken. De namen Starbucks en Google werden zo vaak in de media genoemd, dat deze welhaast eerder worden geassocieerd met de (agressieve) minimalisatie van heffingen dan met koffie en internet. Ten slotte was 2013 het jaar van de fraude met toeslagen, de zogeheten ‘Bulgarenfraude’, die begin 2014 zelfs leidde tot het aftreden van de staatssecretaris van Financiën, en tevens het jaar van de ‘misdaadondernemers’.

No comments:

Post a Comment